Termin 5    VF    Fråga 888

Vad innebär det att ett test har hög sensitivitet?

Sensitivitet definieras som:
Antal sant positiva / (Antal sant positiva + Antal falskt negativa)

Dvs. andelen sjuka som man lyckades identifiera. Om man identifierar alla är sensitiviteten 1 (100%). Rätt svar alltså "Att andelen sjuka som identifieras är hög".

Exempel:
100 sjuka tog ett test och 90 fick ett sant positivt svar medan 10 fick ett falskt negativt svar:
90/(90+10) = 90/100 = 0,9.
Sensitiviteten är 90%

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in