Termin 5    NSPR    Fråga 877

Vilket håll kommer den snabba fasen av nystagmus att slå emot om man får en akut skada i högra laterala båggången?

Vid högersidigt bortfall kommer differensen mellan den toniska lågfrekventa signaleringen från vänster sida och utebliven signalering från höger sida att leda till att kroppen reagerar på samma sätt som om man vred huvudet åt vänster eller snurrade motsols på en kontorsstol. Den vestibuloockulära reflexen kommer att få ögonen att "kolla åt höger". Sackadrörelsen slår därmed åt vänster.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in