Termin 5    NSPR    Fråga 875

En patient skadar VLPO. Vad för sömnrelaterade symptom lär uppkomma?

Insomni = sömnlöshet. I VLPO finns en samling GABAerga sleep-on-celler. Om dessa inte kan inhibera LDT/PPT, TMN, LC och Raphe nuclei uppstår insomni.

Hypersomni får man istället om man skadar sleep-off-celler i hjärnan.

Narkolepsi är en typ av hypersomni bl.a. kopplat till förlust av funktion i orexinproducerande celler i LH/PFH.

Parasomni betyder sömngång och hör inte riktigt hit.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in