Termin 5    NSPR    Fråga 874

Vid Alzheimers sjukdom ses neurofibrillära nystan som består av hyperfosforylerat tau. Vilken intracellulär struktur binder tau till i friska celler?

Tau binder till och stabiliserar mikrotubuli i friska celler. Detta innebär att axonal transport störs när tau’s funktion störs.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in