Termin 5    NSPR    Fråga 855

Vid neurologiskt status kan man undersöka Babinskis tecken. Vad är det?

Babinskis tecken:
Stortån böjs ofrivilligt uppåt när fotsulan stimuleras sensoriskt, vilket är tecken på övre motorneuronskada.

Rombergs test;
Patienten står med benen ihop och ombedes blunda varefter man tittar efter tecken på svajning och obalans

Grassets test:
Sträckta fingrar och händerna supinerade, om en arm får en pronationsrörelse är testet är positivt

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in