Termin 5    NSPR    Fråga 846

Vilka problem har en schizofren patient med "self-other distinction"?

Den nedsatta förmågan att skilja på "self" och "other" är inte direkt kopplade till olika dopaminbanor vilket ex. "aberrant salience" är (ökad mesolimbisk dopaminaktivitet). Troligen ligger istället hypofrontalitet bakom. Detta leder till minskad förmåga att kunna skilja på ex. stimuli som kommer från andra och från en själv. Klassiska problem som tankar om att ens egna tankar inte tillhör en själv (att ex. staten har planerat in tankar med hjälp av radiovågssändare) och en känsla att vara styrd av andra uppkommer.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in