Termin 5    NSPR    Fråga 841

Vilka är ADHD's tre kärnsymptom?

Personer diagnosticerade med ADHD kan delas in i olika grupper beroende på hur deras symptombild varierar. Vissa undergrupper lider mest av ouppmärksamhet medan andra mer av hyperaktivitet och impulsivitet. Vissa har en blandbild.

Kan uttryckas genom att person inte lyssnar, inte får något gjort, tappar bort föremål, verkar tankspridd, prokrastinerar, är rastlösa, inte kan leka lugna lekar, säger plumpa saker m.m.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in