Termin 5    NSPR    Fråga 838

Hur fungerar ECT (elektrokonvulsiv behandling)?

Man vet inte exakt hur ECT (elektrokonvulsiv behandling) fungerar. Den rådande teorin är att post-krampaktivitet inkluderar uppgradering av GABAerga kretsar vilket får som följd att funktionen i andra neuronala kretsar (kanske ffa. monoaminkretsar) normaliseras. Teorin grundas bl.a. på att man hela tiden ser ökad tröskel för utlösa det av krampanfallen och att krampanfallen med tiden blir kortare. Man ser även ökad neurogenes efter ECT-behandling (dock relativt kortvarig).

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in