Termin 5    NSPR    Fråga 833

Vilka två delar av hjärnan är speciellt viktiga för automatisk känsloreglering?

rACC = "rostrala anteriora cingulate-cortex"
vmPFC = "ventromediala prefrontalcortex"
lPFC = "laterala prefrontalcortex"
dmPFC ="dorsomediala prefrontalcortex"

Både rACC och vmPFC har genom bl.a. djurstudier visat sig vara mycket viktiga för automatisk känsloreglering, ex. "fear extinction".

lPFC och dmPFC är viktiga för medveten känsloreglering, ex. vid "cognitive reappraisal".

Fel/skador i dessa system ger en minskad förmåga att hämma insula och amygdala och därmed kan man inte reglera känslor lika bra.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in