Termin 5    NSPR    Fråga 827

Vilket är det farmakologiska förstahandspreparatet när det gäller behandling av ångestsyndrom?

Målet vid farmakologisk behandling av ångestsyndrom är att öka den serotonerga stimuleringen vilket vanligast erhålls med serotoninåterupptagshämmare (t.ex. SSRI) som blockerar återupptaget av serotonin ifrån den synaptiska spalten genom blockering av SERT-receptorn.

Amfetamin/amfetaminliknande substanser används vid ex. ADHD och MAO-hämmare vid depression (även SSRI vid depression).

KBT är en bra terapiform vid ångestsyndrom, men det är inte en farmakologisk behandlingsprincip vilket frågan vill ha svar på.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in