Termin 5    NSPR    Fråga 826

Vilken bana är central i de mer akuta ångestreaktionerna?

Den amygdalacentrerade banan omfattar sensoriska intryck som kopplas om i och aktiverar amygdala och vidare stimulerar anteriora cingulate cortex (ACC) som är viktig för modulering och reglering av emotionella svar.

Den cortico-thalamo-corticala banan inkluderar thalamus, cortex och striatum och är starkare kopplad till oro, tvång och grubbleri.

Den rostrala pontin-amygdalacentrerade banan och den dorsala amygdala-thalamobanan är endast påhitt.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in