Termin 5    NSPR    Fråga 825

Vilka två sensoriska stimuli kan aktivera amygdala direkt utan att gå via thalamus?

Alla andra stimuli går först via thalamus. Lukt och känsel triggar därmed lättare ångestreaktioner, t.ex. kan våldtagna kvinnor eller misshandelsoffer ex. få en ångestattack om de utsätts för samma parfym som förövaren bar eller om någon tar på dem på samma sätt.

0%
0 av 106 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Vetenskapligt förhållningsätt Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför T5-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 106 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från T5 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Ska du bara träna inför T5-neurotentan så klickar du på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Logga in