Termin 4    GNM    Fråga 906

Vilka två läkemedel används oftast vid diarré?

Opioidreceptoragonister binder till opioidreceptorn och hämmar tarmmotiliteten medan bulkmedel binder vatten och hjälper till att normalisera avföringens konsistens.

Bulkmedel kan även användas vid förstoppning för att öka volymen på innehållet i lumen och på så sätt stimulera motilitet och leda till kortare transittid och lösare avföring.

Ytterligare ett alternativ är gallsyrabindare som fungerar bra vid diarré orsakad av gallsyramalabsorption.

Viktig att även tänka på dieten (ev. minska mängden fibrer och att minska vätskeintag om de är överdrivna samt att inte utsätta sig för livsmedel som man kan vara överkänslig, allergisk eller intolerant mot, ex. kaffe, alkohol, lök, bönor, laktos och gluten).

Laxermedel ökar mängden vatten i avföringen och gör den lösare, inte att föredra vid diarré.

Viktigt att notera att den bakomliggande orsaken till diarré alltid ska försöka behandlas.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in