Termin 4    IBI    Fråga 808

Vilken fråga ska alltid ställas till patienten innan ett pricktest för att säkerställa att resultatet blir trovärdigt?

Man måste fråga om patienten tar antihistaminer. Om patienten gör det finns risk för falskt negativt resultat på pricktestet. Patienten bör inte ha intagit antihistaminer under de senaste 5 dagarna (varierar mellan 3 och 7 dagar beroende på preparat och dos).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in