Termin 4    ERL    Fråga 804

Vilka är de två vanligaste HPV-typerna som är associerade med utveckling av cervixcancer?

HPV 16 och HPV 18 är associerade med cirka 70 % av alla cervixcancerfall.
HPV 6 och HPV 11 är starkare associerade med kondylom (genital papillomvirusinfektion).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in