Termin 4    GNM    Fråga 803

Energiinnehållet varierar beroende på näringsämne. Vilket har högst energiinnehåll per gram?

Fett har högst energiinnehåll per gram. Fördelningen för alla näringsämnen ser ut enligt följande:
1 gram fett innehåller 9 kcal
1 gram alkohol innehåller 7 kcal
1 gram protein innehåller 4 kcal
1 gram kolhydrater innehåller 4 kcal

Kaloriinnehåll för olika energikällor

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in