Termin 4    IBI    Fråga 802

Vilken av följande blodmaligniteter brukar inte bero på JAK-mutation?

KML beror istället på en translokation mellan kromosom 9 och 22. Philadelphiakromosomen (en abnormal kromosom 22) uppstår. En fusionsgen mellan BCR och ABL1 bildas och ger uttryck för ett fusionsprotein som fungerar som ett ständigt aktivt tyrosinkinas. God behandling med en ATP-analog (imatinib) som binder till BCR/ABL1-proteinet och hämmar det finns.

De andra tre blodmaligniteterna beror däremot ofta på mutation i JAK-genen och ger upphov till ohämmad proliferation genom "JAK-pathwayen". De tillhör alla de akuta myeloiska leukemierna.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in