Termin 4    IBI    Fråga 801

Vad är neutropen feber?

Neutropen härleds från neutropeni vilket betyder lågt nivå neutrofiler. Det definieras som kroppstemperatur över 38,5 grader uppmätt vid ett enstaka tillfälle eller 38,0 över 1 timme samtidigt som neutrofilkoncentrationen i blodet är under 0,5 x 109/l (eller under 1,0 x 109 samtidigt som den beräknas sjunka snabbt).

Kan bland annat drabba infekterade personer med samtida leukemier, metastaser i ryggmärgen, cytostatikabehandlade personer eller personer som råkar ut för neutropeni på grund av allvarliga läkemedelsbiverkningar (NSAID, tyreostatika etc.).

Ofta är febern enda symptomet på pågående infektion. Svårt att hitta utsprungslokal för infektion. Risk att person drabbas av livshotande sepsis. Viktigt att sätta in bredspektrumantibiotikum (ex. karbapenem + vankomycin).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in