Termin 4    IBI    Fråga 799

Vilket virus är den vanligaste orsaken till en vanlig förkylning?

Samtliga kan orsaka förkylning men rhinovirus är den absolut vanligaste medan coronavirus är den näst vanligaste.
Värt att notera är att influensa A och B ger typiska influensasymptom (hög feber, huvudvärk, muskelsmärtor, torrhosta mm) medan influensa C ger mildare, förkylningsliknande, symptom.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in