Termin 4    ERL    Fråga 797

Hur är det lämpligt att gå vidare vid misstänkt malignitet i prostatan efter att man utfört rektalpalpation och mätt PSA-värde?

Med den ultraljudsledda biopsin kan man både se prostatans storlek, form och lokalisation samt ta vävnadsprover från olika delar av prostatan. Ofta tas 12 prover som sedan bedöms och poängteras utifrån Gleason-skalan.

PET-CT och MRI är undersökningsmetoder som snarare lämpar sig för senare utredning av eventuella lymfnodsmetastaser.

Prostatektomi kanske är lite väl drastiskt att genomföra i ett sådant tidigt skede...

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in