Termin 4    ERL    Fråga 796

Vilken typ av testikulär cancer är vanligast?

Alla dessa är exempel på germinalcellstumörer. Den andra huvudformen av testikelcancrar är könssträngs-/stromacellscancrar. Innefattar bl.a. leydigcellscancer och sertolicellscancer.

Seminom utgår från spermieproducerande celler. Utgör cirka 60 % av germinalcellstumörerna som i sin tur utgör 90 % av all testikulär cancer.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in