Termin 4    ERL    Fråga 795

Vilket hormon är viktigast att substituera akut vid en hypofysskada?

Om hypofysskadan hindrar utsöndring av ACTH kommer kortisolproduktionen att avstanna och kortisolbrist är ett akuttillstånd som kan leda till döden inom kort.
Kortisols två viktigaste funktioner är att höja blodtrycket och P-glukos. Viktigt att inte ge tyroxin först eftersom det ökar kortisolmetabolismen och kortisolbristen kan därmed förvärras.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in