Termin 4    ERL    Fråga 794

En autoimmun reaktion förstör binjurarna vilket leder till en livshotande brist på kortisol och aldosteron. Vilken sjukdom beskrivs?

Rätt svar är Addisons sjukdom. Minnesregel kan vara Addisons Adrenal (binjure)

Cushings sjukdom innebär ett ACTH-producerande hypofysadenom och påföljande höga nivåer av kortisol (och normala eller höga nivåer av aldosteron).

Graves sjukdom rör tyreoidea och leder oftast till en hypertyreos medan Hashimotos sjukdom leder till en hypotyreos.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in