Termin 4    ERL    Fråga 792

På vilket sätt leder ökad sympatikusaktivitet till stigande P-glukos genom ökad mängd cirkulerande adrenalin?

Adrenalin aktiverar glykogenolysen och glukoneogenesen i levern, alltså sker en ökad nedbryting av glykogen till glukos och ökad nyproduktion av glukos. Glukoset frisätts sedan från hepatocyterna vilket leder till ökat P-glukos.

Även glukagon gasar på dessa metabola processer.

Andrenalinets effekt på glukosproduktion i levern

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in