Termin 4    ERL    Fråga 791

Vilket blodprov är mest lämpligt att analysera för att skilja mellan typ 1 och typ 2 diabetes?

GAD antikroppar, eller annan autoantikropp som Ö-cells antikroppen (ICA) eller insulin antikroppen (IAA) kan användas för att särskilja typ 1 och typ 2 diabetes där förekomsten av dem talar för typ 1.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in