Termin 4    ERL    Fråga 789

En patient misstänks ha primär hyperparatyreoidism (pHPT) så du beställer ett blodprov för att kika PTH och joniserat calcium. Hur kommer ett typiskt provsvar vid pHPT att se ut?

Vid primär hyperparatyreoidism (pHPT) ligger felet i paratyreoidea som producerar för mycket PTH vilket leder till ökat joniserat calcium. Sålunda, vid typisk pHPT borde både PTH och joniserat calcium vara förhöjda.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in