Termin 4    ERL    Fråga 786

Vad blir den indirekta effekten på cancerceller av PARP-hämmare?

PARP-hämmare orsakar indirekt ett ökat antal dubbelsträngsbrott på DNA, vilka normalt kan avhjälpas med den del av DNA reparationssystemet som utnyttjar homolog rekombination, men i en del tumörer är pga mutationer detta system inte intakt varvid dessa tumörer blir extra känsliga för behandlingen.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in