Termin 4    ERL    Fråga 783

Vad är INTE en orsak till hyperprolaktinemi?

Hyperprolaktinemi = för höga prolaktinnivåer i blodet.

Några orsaker är graviditet, amning, stresspåslag, beröring av bröstkorgen, prolaktinom, leversvikt, njursvikt,
dopaminantagonister och p-piller.

Dopaminagonister är alltså rätt svar och är också en behandling vid hyperprolaktinemi. Dopaminantagonister ger däremot högt prolaktin då dopamin i normala fall hämmar prolaktinproduktionen.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in