Termin 4    ERL    Fråga 779

Hur ser vanligtvis värdena för TSH och T4 ut hos en patient med tyreoideacancer?

Vanligtvis är både TSH och T4 normala hos en patient med tyreoideacancer dvs. patienterna brukar vara eutyreoida. Underfunktion (hypotyreos) och överfunktion (hypertyreos) är ovanliga hos patienter med tyreoideacancer.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in