Termin 4    ERL    Fråga 777

Vad är den vanligaste orsaken till tyreotoxikos?

Tyreotoxikos och hypertyreos används oftast synonymt men det har blivit vanligare att hyperthyroid betyder att sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormon är förhöjd medan tyreotoxikos innebär att kroppens vävnader är utsatta för en förhöjd koncentration av tyreoideahormon.

Graves sjukdom är den absolut vanligaste orsaken till tyreotoxikos.
Addisons sjukdom hör inte hit utan är en annan endokrinologisk sjukdom (Primär binjurebarksinsufficiens)

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in