Termin 4    ERL    Fråga 770

Vilken av följande sexuellt överförbara sjukdomar räknas inte till de allmänfarliga sjukdomarna?

Hantering av patienter med allmänfarliga sjukdomarna styrs av smittskyddslagen. Den reglerar bland annat hur behandlande läkare och smittad patient ska agera.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in