Termin 4    ERL    Fråga 769

Vilken är den vanligaste etiologiska orsaken till salpingit?

Salpingit betyder äggledarinflammation. Klamydia är orsak till cirka 60 % av all salpingit. Andra orsaker kan vara infektion med gonokocker eller genital mycoplasma.

Symptom inkluderar flytningar, buksmärta, feber, miktionssveda och mellanblödningar. Majoriteten av alla salpingiter är dock symptomfria.

En mycket allvarlig biverkning till salpingit är infertilitet.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in