Termin 4    ERL    Fråga 767

Definitionen av metabola syndromet inkluderar INTE en av följande parametrar, vilken?

För diagnos ska tre av följande faktorer vara uppfyllda:

Bukfetma (bukomkrets över 94 cm för män, 80 för kvinnor)
Triglycerider (TG) över 1,7 mmol/l (eller tablettbehandling för höga TG)
HDL under 1,0 mmol/l för män, 1,3 för kvinnor (eller tablettbehandling för höga TG)
Systoliskt blodtryck över 130 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck över 80 mmHg
Fasteglukos över 5,5 mmol/l (eller tablettbehandling för högt fP-glukos)

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in