Termin 4    ERL    Fråga 766

Ungefär hur längre räcker kroppens glykogenlager vid fasta?

När glykogenlagret sinar börjar kroppen producera glukos genom glukoneogenesen. Aminosyror och glycerol är viktiga substrat i denna process. Många celler i kroppen kan metabolisera fettsyror, men röda blodkroppar och neuron saknar denna förmåga, därav är det viktigt att hålla uppe blodglukoset. De celler som kan förbränna fettsyror kommer att göra detta, ökning av lipolysen ses efter en eller ett par dagars fasta. Hjärnan kan förbränna ketonkroppar och efter en eller ett par dagars fasta ses en ökning av ketonkroppsproduktion - ketogenes.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in