Termin 4    GNM    Fråga 748

Vilken typ av diafragmabråck är vanligast?

Enligt litteraturen utgör denna typ av bråck 90 % av alla diafragmabråck. Symptombilden är varierande. En stor del av alla med glidande bråck är helt symptomfria medan andra upplever halsbränna, sura uppstötningar, dysfagi eller tidig mättnadskänsla. Om symptom i form av sura uppstötningar och halsbränna förekommer, eller om esofagit utvecklats behandlas patienten ofta med PPI. Operativa åtgärder kan vidtas, exempelvis i form av fundoplikation, men effekten på halsbränna och sura uppstötningar anses inte vara särdeles mycket bättre än långtidsbehandling med PPI.

Olika typer av diafragmabråck

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in