Termin 4    GNM    Fråga 747

Vilken typ av stegringsmönster förknippas med ALAT över 3 x referensvärdet samtidigt som ALP är under 2 x referensvärdet?

Hepatocellulär stegringsmönster ses då ALAT är över 3 x referensvärdet samtidigt som ALP är under 2 x referensvärdet
Kolestatiskt stegringsmönster ses då ALP är över 2 x referensvärdet medan ALAT är under 3 x referensvärdet.
Vid blandat stegringsmönster ska både ALP och ALAT vara höga.

Extrahepatiska stegringsmönster existerar inte.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in