Termin 4    GNM    Fråga 742

Vilken av följande beskrivningar av avföring stämmer överens med "Bristol typ 7"?

Separata hårda knutor, som nötter (hårda att klämma ut) = 1
Korv-formad, med klumpar = 2
Som en korv eller orm, jämn och mjuk = 4

Minnesregel kan vara "sju är som en sjö"

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in