Termin 4    GNM    Fråga 736

Vilken operation kan orsaka B12-brist?

För att ta upp B12 krävs IF, intrinsic factor, som tillverkas av parietalceller som finns i magsäcken. Vid en gastric bypass rubbas detta vilket orsakar B12-brist.

Cystektomi = Borttagning av gallblåsan
Tymektomi = Borttagning av thymus
Appendektomi = Borttagning av blindtarm appendix

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in