Termin 4    GNM    Fråga 731

Vad är en lämplig primär medicinsk behandling av ulcerös kolit?

Ulcerös kolit är en IBD (Inflammatory Bowel Disease/Inflammatorisk tarmsjukdom). Både 5-aminosalicylsyra och kortison är antiinflammatoriska läkemedel vilka är passande att sätta in vid ulcerös kolit.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in