Termin 4    GNM    Fråga 726

Vad är inte ett karaktäristika för Crohns sjukdom?

Kontinuerlig inflammation är mer specifikt för ulcerös kolit. Skipped lesions betyder just att inflammationen inte är kontinuerlig utan drabbar isolerade områden längs tarmen. Detta ger upphov till det karaktäristiska "cobblestone"-mönstret.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in