Termin 4    GNM    Fråga 725

Vilket ytterligare kroppsmått är av betydelse som ett komplement till BMI när man diskuterar övervikt och fetma?

Bukomfång är viktigt då man bedömer eventuell fetma eller övervikt hos en individ då central fettinlagring (fettinlagring kring de viscerala organen i buken) är farligare än fettinlagring kring extremiteter.

Bukomfång mäts stående, med måttbandet mitt emellan nedre revbensbågen och höftkammen.

Mätning av bukomfång

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in