Termin 4    GNM    Fråga 720

Vilket klassificeringssystem använder man för att avgöra hur långt gången tarmpåverkan en celiakier har?

Marsh-klassificeringen tar hänsyn till antalet intraepiteliala lymfocyter per 100 enterocyter, villusatrofi och krypthyperplasi. Normal slemhinna innehåller mellan 20 och 25 intraepitaliala lymfocyter per 100 enterocyter (beroende på detektionsteknik) har ingen villusatrofi och ingen krypthyperplasi.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in