Termin 4    GNM    Fråga 717

Vad är en vanlig orsak till okonjugerad hyperbilirubinemi med i övrigt normala leverparametrar?

De två vanligaste orsakerna till okonjugerad hyperbilirubinemi (med i övrigt normala leverparametrar) är hemolys och Gilberts syndrom. Vid hemolys ökas produktionen av bilirubin (bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hemoglobin) och levern hinner inte konjugera och utsöndra bilirubinet i tillräcklig takt. Gilberts syndrom innebär en mutation i enzymet UGT1A1 i levercellerna, vilket leder till nedsatt konjugering av bilirubin och en icke-konjugerad bilirubinemi uppstår. Detta tillstånd behöver inte behandlas.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in