Termin 4    IBI    Fråga 714

Vilka tre kategorier kan man dela in immunomodulerande behandlingar i?

Exempel på ospecifika är kortikosteroider, cellhämmande medel, plasmaferes och intravenösa immunoglobuliner
Exempel på selektiva är ciclosporin, takrolimus och monoklonala antikroppar
Exempel på icke-selektiva är polyklonala antikroppar och monoklonala antikroppar mot lymfocyter

Icke-selektiva behandlingar används inte speciellt mycket i kliniken idag.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in