Termin 4    IBI    Fråga 662

Hepatit B skiljer sig från de övriga virala hepatiterna beträffande genomet. Vad stämmer?

Hepatit B smittar via kroppsvätskor. De flesta läker ut sin hepatit B utan problem men en del blir kroniska bärare. Vanligare att bli kroniskt infekterad om man är yngre (spädbarn 90 %) vid det akuta insjuknandet. Totalt 2 miljarder är seropositiva för hepatit B och 400 miljoner är kroniska bärare. Virionet har dsDNA, ikosaedral kapsid och yttre hölje. Komplicerat virus.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in