Termin 4    IBI    Fråga 661

Vilken bakterie är INTE en vanlig orsak till lunginflammation?

H. pylori orsakar främst magsår och hör sålunda inte hit. Övriga kan orsaka lunginflammation. Vanligaste patogenerna hos patienter som i grunden är friska är S. pneumoniae och H. influenzae. M. catarrahalis drabbar oftare de med KOL i botten. M. pneumoniae kan även den drabba tidigare friska individer, men symptomen tenderar att vara mildare än vid pneumoni orsakad av andra bakterier.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in