Termin 4    IBI    Fråga 653

Vad brukar räknas som det första steget i infektionsprocessen för bakterier?

Associeringen representerar en svag, oftast reversibel, bindning mellan bakterie och värd - den sker med hjälp av kapsel och/eller slem och sker innan adhesionen som är en mer irreversibel bindning (sker genom pili, fibrier och icke-fimbriella adhesiner). Invasionen och tillväxten kommer båda senare i processen.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in