Termin 4    IBI    Fråga 649

1918 drabbades världen av en mycket allvarlig influensapandemi, den så kallade "Spanska sjukan". Viruset var av H1N1-typ. Vilka av följande faktorer tros ha varit bidragande faktorer till att göra viruset så farligt?

Spanska sjukan hade potenta NS1-proteiner som var resistenta mot IFN och TNF. PB2-proteinerna (RNA-polymeraser) var mer effektiva än vanligt. Blev fler viruspartiklar snabbare under spanska sjukan. Utförde mer effektiv capsnatching.

Har ni rätt på denna fråga blir herr Jorma glad.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in