Termin 4    IBI    Fråga 648

I vilken virusfamilj ingår EBV?

EBV står för Epstein Barr virus, också kallat humant herpesvirus 4/HHV-4. Det är ett DNA-virus i herpesvirusfamiljen. EBV orsakar mononukleos/körtelfeber, också känt som kyssjukan. Nästan alla blir drabbade någon gång i livet och efter utläkt sjukdom lägger sig viruset latent. Vid stress av olika slag kan viruset replikera utan att den infekterade känner av något. Viruset sprids sedan genom närkontakt med andra människor (vanligen kyssar).

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in