Termin 4    IBI    Fråga 643

Vad kännetecknar en typ IV-hypersensitivitetsreaktion?

Typ IV-hypersensitivitetsreaktion är cellmedierad och beror på T-minnesceller som vid möte med antigen de känner igen aktiveras och förmedlar cell- och vävnadsskada. Th1-cytokinprofil ses.

Typ IV är den enda som inte är beroende av antikroppar. Ett exempel är nickelallergi där nickel, en hapten, fäster på ett bärarprotein för att sedan, som en helhet, kännas igen av immunförsvaret.

0%
0 av 192 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Immun-Barriär-Infektion

Öva inför K4-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 192 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K4 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in